کد خبر 4798
A

بازارهای سهام، جمعه
بورس واحد تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
تهران ۲۵,۰۳۸.۸ ۰.۰ -۳۴۹.۳ -۱,۲۵۳.۰
0.00% -1.38% -4.77%
NIKKEI ۸,۶۸۰.۰ -۱۲۵.۰ -۱۴۰.۰ ۲۴.۱
-1.44% -1.59% 0.28%
DAX ۶,۷۳۶.۵ -۲۳.۰ ۱۶۶.۰ ۳۷۳.۱
-0.34% 2.53% 5.86%
S&P ۱,۳۷۱.۸ -۴.۳ ۱۴.۳ ۱۳.۸
-0.31% 1.05% 1.01%

ارسال نظر

عناوین بیشتر