کد خبر 4780
A

بازارهای سهام، جمعه
بورس واحد تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
تهران ۲۵,۰۳۸.۸ ۰.۰ -۳۴۹.۳ -۱,۲۸۶.۷
0.00% -1.38% -4.89%
NIKKEI ۸,۸۱۵.۰ ۳۰.۰ ۱۱۰.۰ ۹۴.۰
0.34% 1.26% 1.08%
DAX ۶,۷۶۳.۰ ۷۵.۵ ۳۲۲.۵ ۵۱۴.۸
1.12% 5.01% 8.24%
S&P ۱,۳۷۶.۸ ۱.۵ ۴۲.۱ ۳۲.۰
0.11% 3.15% 2.38%

ارسال نظر

عناوین بیشتر