کد خبر 460
A

بازارهای سهام ، یک شنبه، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

27281

384

1.43

بورس آمریکا

S&P

1370.2

-

-

بورس آلمان

DAX

6538.9

-

-

بورس ژاپن

NIKKEI

9637.9

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر