کد خبر 4340
A

بازارهای سهام، چهارشنبه
بورس واحد تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
تهران ۲۵,۳۸۸.۱ ۸۱.۱ -۴۰.۴ -۸۷۷.۲
0.32% -0.16% -3.34%
NIKKEI ۸,۸۴۵.۰ ۵.۰ -۲۵۲.۰ ۳۸۵.۷
0.06% -2.77% 4.56%
DAX ۶,۴۲۰.۰ ۱۷.۰ -۱۴۵.۵ ۲۸۹.۲
0.26% -2.22% 4.72%
S&P ۱,۳۴۲.۵ ۱.۵ -۳۱.۱ ۱۶.۹
0.11% -2.26% 1.27%

ارسال نظر

عناوین بیشتر