کد خبر 4175
A

بازارهای سهام، یکشنبه
بورس واحد تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
تهران ۲۵,۳۵۲.۹ -۹۲.۶ ۱۲۵.۷ -۱,۲۸۲.۷
-0.37% 0.50% -4.82%
NIKKEI ۹,۰۰۰.۰ ۰.۰ -۱۲۵.۰ ۳۶۰.۵
0.00% -1.37% 4.17%
DAX ۶,۴۳۸.۰ ۰.۰ -۴.۵ ۲۹۴.۰
0.00% -0.07% 4.79%
S&P ۱,۳۵۶.۸ ۰.۰ -۷.۸ ۴۱.۸
0.00% -0.57% 3.17%

ارسال نظر

عناوین بیشتر