کد خبر 402
A

بورس تهران، چهارشنبه، ساعت 13

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

26757

93.7

۰.35

شاخص بازار اول

22255

95.2

0.42

شاخص بازار دوم

36242

5.1

0.01

ارسال نظر

عناوین بیشتر