کد خبر 2648
A

بازارهای سهام، جمعه
بورس واحد تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
تهران ۲۶,۶۳۵.۶ ۰.۰ -۱۲۰.۳ -۲۳۶.۳
0.00% -0.45% -0.88%
NIKKEI ۸,۴۵۹.۳ -۱۸۰.۲ -۸۳.۴ -۵۸۵.۷
-2.13% -0.98% -6.48%
DAX ۶,۱۱۱.۰ -۳۳.۰ -۱۵۳.۶ -۳۶۴.۰
-0.54% -2.45% -5.62%
S&P ۱,۳۱۵.۰ ۳.۴ ۷.۵ -۳۹.۶
0.26% 0.57% -2.92%

ارسال نظر

عناوین بیشتر