کد خبر 2614
A

بازارهای سهام، پنج شنبه
بورس واحد تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
تهران ۲۶,۶۳۵.۶ ۰.۰ -۱۲۰.۳ -۲۳۴.۹
0.00% -0.45% -0.87%
NIKKEI ۸,۶۳۹.۵ ۱۰۶.۰ ۶.۵ -۵۳۹.۹
1.23% 0.08% -5.88%
DAX ۶,۱۲۸.۰ ۳۴.۰ -۱۵۳.۰ -۳۱۸.۰
0.55% -2.44% -4.93%
S&P ۱,۳۱۱.۶ ۲۶.۱ -۱.۷ -۵۲.۲
1.99% -0.13% -3.83%

ارسال نظر

عناوین بیشتر