کد خبر 2572
A

بازارهای سهام، چهارشنبه
بورس واحد تغییرات روزانه تغییرات هفتگی تغییرات ماهانه
تهران ۲۶,۶۳۵.۶ -۵۷.۴ -۱۶۸.۰ -۲۵۰.۴
-0.22% -0.63% -0.93%
NIKKEI ۸,۵۳۳.۵ ۱۵۱.۵ -۱۲۳.۵ -۵۸۶.۶
1.78% -1.43% -6.43%
DAX ۶,۰۹۴.۰ ۱۲۴.۳ -۳۰۳.۰ -۴۷۵.۰
2.04% -4.74% -7.23%
S&P ۱,۳۱۱.۶ ۲۶.۱ -۲۰.۸ -۵۸.۰
1.99% -1.56% -4.23%

ارسال نظر

عناوین بیشتر