کد خبر 1741
A

بازارهای سهام ، یک شنبه ، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26667

16

0.06

بورس آمریکا

S&P

1295

-

-

بورس آلمان

DAX

6271

-

-

بورس ژاپن

NIKKEI

8611

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر