کد خبر 1669
A

بازارهای سهام ، شنبه ، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26651

1

0.004

بورس آمریکا

S&P

1295

9.6

0.74

بورس آلمان

DAX

6271

70.7

1.33

بورس ژاپن

NIKKEI

8611

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر