کد خبر 1611
A

بازارهای سهام ، جمعه ، ساعت 23

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26652

-

-

بورس آمریکا

S&P

1295

9.6

0.74

بورس آلمان

DAX

6271

70.7

1.33

بورس ژاپن

NIKKEI

8611

265

2.99

ارسال نظر

عناوین بیشتر