کد خبر 1543
A

بازارهای سهام ، سه شنبه ، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26677

85

0.32

بورس آمریکا

S&P

1338

15

1.12

بورس آلمان

DAX

6506

54

0.84

بورس ژاپن

NIKKEI

8900

73

81

ارسال نظر

عناوین بیشتر

آخرین اخبار عناوین بیشتر