کد خبر 1496
A

بازارهای سهام ، دوشنبه ، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26715

57

0.21

بورس آمریکا

S&P

1354

-

-

بورس آلمان

DAX

6471

109

1.66

بورس ژاپن

NIKKEI

8973

20

0.22

ارسال نظر

عناوین بیشتر