کد خبر 1460
A

بازارهای سهام ، یکشنبه ، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26658

85

0.32

بورس آمریکا

S&P

1354

-

-

بورس آلمان

DAX

6580

-

-

بورس ژاپن

NIKKEI

8953

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر