کد خبر 1417
A

بازارهای سهام ، شنبه ، ساعت 19

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26743

129

0.48

بورس آمریکا

S&P

1354

-

-

بورس آلمان

DAX

6580

-

-

بورس ژاپن

NIKKEI

8953

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر