کد خبر 1399
A

بازارهای سهام ، شنبه ، ساعت 00:30

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26872

-

-

بورس آمریکا

S&P

1354

4

0.29

بورس آلمان

DAX

6580

62

0.95

بورس ژاپن

NIKKEI

8953

56

0.62

ارسال نظر

عناوین بیشتر