کد خبر 1356
A

بازارهای سهام ، پنج شنبه ، ساعت 12

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26872

-

-

بورس آمریکا

S&P

1354

9

0.67

بورس آلمان

DAX

6527

52

0.80

بورس ژاپن

NIKKEI

9009

36

0.40

ارسال نظر

عناوین بیشتر