کد خبر 1328
A

بازارهای سهام ، چهارشنبه ، ساعت 19

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26872

1

0.01

بورس آمریکا

S&P

1348.4

15

1.13

بورس آلمان

DAX

6386

60

0.93

بورس ژاپن

NIKKEI

9045

134

1.46

ارسال نظر

عناوین بیشتر