کد خبر 1246
A

بازارهای سهام ، دو شنبه ، ساعت 19

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26886

46

0.17

بورس آمریکا

S&P

1367

4

0.32

بورس آلمان

DAX

6528

34

0.51

بورس ژاپن

NIKKEI

9120

261

2.78

ارسال نظر

عناوین بیشتر