کد خبر 1209
A

بازارهای سهام ، یک شنبه ، ساعت 19

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26932

4

0.01

بورس آمریکا

S&P

1371

-

-

بورس آلمان

DAX

6561

-

-

بورس ژاپن

NIKKEI

9381

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر