کد خبر 1179
A

بازارهای سهام ، شنبه ، ساعت 19

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26935

29

0.11

بورس آمریکا

S&P

1371

-

-

بورس آلمان

DAX

6561

-

-

بورس ژاپن

NIKKEI

9381

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر