کد خبر 1142
A

بازارهای سهام ، پنج شنبه ، ساعت 19

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26964

-

-

بورس آمریکا

S&P

1399

3.4

0.24

بورس آلمان

DAX

6702

9

0.13

بورس ژاپن

NIKKEI

9381

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر