کد خبر 1120
A

بازارهای سهام ، چهارشنبه ، ساعت 19

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26964

5

0.02

بورس آمریکا

S&P

1398

7.9

0.55

بورس آلمان

DAX

6689

72

1.07

بورس ژاپن

NIKKEI

9381

30

0.32

ارسال نظر

عناوین بیشتر