کد خبر 1081
A

بازارهای سهام ، سه شنبه ، ساعت 20

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26969

10

0.04

بورس آمریکا

S&P

1413

15.5

1.11

بورس آلمان

DAX

6761

-

-

بورس ژاپن

NIKKEI

9351

170

1.78

ارسال نظر

عناوین بیشتر