کد خبر 1048
A

بازارهای سهام ، دوشنبه ، ساعت 19

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26960

6

0.02

بورس آمریکا

S&P

1393

10

0.72

بورس آلمان

DAX

6781

20

0.29

بورس ژاپن

NIKKEI

9521

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر