کد خبر 1024
A

بازارهای سهام ، یک شنبه ، ساعت 20

شاخص

مقدار

تغییرات

واحد

درصد

بورس تهران

26953

56

0.21

بورس آمریکا

S&P

1403

-

-

بورس آلمان

DAX

6801

-

-

بورس ژاپن

NIKKEI

9521

-

-

ارسال نظر

عناوین بیشتر