کد خبر 1036
A

بسیاری گمان می کنند در راستای مبدل شدن به یک کارآفرین موفق باید از خطرپذیری بالایی بهره ببرند. اما کارآفرین نمونه فردیست که از هوش و درایت کافی برای مدیریت خطرات و مبدل کردن آنها به فرصتهای سودآور جدید برخوردار باشد.

بسیاری گمان می کنند در راستای مبدل شدن به یک کارآفرین موفق باید از خطرپذیری بالایی بهره ببرند. به اعتقاد آنها، طبیعت سرمایه گذاری جسورانه که شامل خروج از محدوده آرام جریان عادی زندگی و ورود به محدوده تجارت می شود مملو از بی ثباتی، تصمیم گیری های سریع، دقیق و کارآمد است.اما باید گفت؛ کارآفرین نمونه فردیست که از هوش و درایت کافی برای مدیریت خطرات و مبدل کردن آنها به فرصت های سودآور جدید برخوردار باشد. در شرایطی که هر فرصت تجاری همواره یک خطر بالقوه محسوب می شود اما میزان خطر در موقعیت های مختلف، متفاوت است.

اما این به مفهوم آن نیست که خطرات، قابلیت کنترل یا محدود شدن را ندارند. در ادامه چند عامل موثر در این زمینه را مورد اشاره قرار می دهیم.

انجام تحقیق

انجام تحقیق برای شناسایی فرصت ها و موانع موجود در یک فعالیت تجاری یا کسب و کار از اهمیت بسیاری برخوردار است. پیش از آغاز فعالیت خود، تا حد امکان به جمع آوری اطلاعات بپردازید. اطلاعات بیشتر به مفهوم مسیر هموارتر در تعیین راهبرد تجاری و کسب و کار است. با تعیین راهبرد درست نیز قادر خواهید بود تا موانع و خطرات را کاهش داده و فعالیت های خود را با اطمینان بیشتری ادامه دهید.

تعیین فرصت هایی با قابلیت اجرا

پس از کسب اطلاعات مورد نیاز، فرصت های کسب و کاری را انتخاب کنید که با مهارت ها و علائق شما همخوانی بیشتری دارند. مجموعه انتخاب ها باید با در نظر گرفتن چشم انداز بلند، میان یا کوتاه مدت بودن آنها صورت بگیرد. تنها برای دنبال کردن جریان های موجود در بازار کسب و کاری را آغاز نکنید. آغاز فعالیتی که با توانایی و علائقتان هماهنگ است، این امکان را فراهم می کند تا با دانش و مهارت کافی خطرات احتمالی را بهتر مدیریت کنید.

جمع آوری اطلاعات درباره افراد موفق

به آموزه های کارآفرینان موفق که پیش از این در حوزه فعالیت شما به موفقیت رسیده اند، توجه کنید. این مساله کمک می کند تا آنچه را که برای رشد کسب و کار خود لازم دارید به خوبی مشخص کرده و از سوی دیگر اقدام هایی که برای مواجه نشدن با خطرات پیش بینی نشده نباید انجام دهید را تعیین کنید.

تعیین سرمایه کسب و کار

فرصت های کسب و کاری را انتخاب کنید که با میزان سرمایه شما همخوانی دارند. میزان درآمد و هزینه ای که برای خطرات احتمالی می توانید صرف کنید، مشخص کنید. اگر سرمایه محدودی دارید، خود را درگیر کسب و کارهایی با درصد خطرپذیری بالا نکنید.

اشتیاق به کار

کسب و کار خود را با علاقه و اعتماد به نفس اداره کنید تا موفق شوید. موفقیت در کسب و کار با شور و شجاعت در کنار خلاقیت و نوآوری حاصل می شود. اراده و علاقه برای کسب موفقیت و خلاقیت برای توسعه کسب و کار منجر به ارائه ایده های جدید شده و می تواند نقش موثری در رشد فعالیت هایتان ایفا کند. انگیزه ادامه فعالیت های کاری، کنترل و برطرف کردن خطرات را تسهیل می کند.

بررسی بازار محصول تولیدی

میزان تقاضا برای محصول تولیدی خود را مشخص کنید. هرچه میزان آن بیشتر باشد، شانس شما برای موفقیت بیشتر بوده و خطرپذیری آن را نیز کاهش می دهید.

در پایان، به عنوان یک کارآفرین می توانید خطرپذیری در کسب و کار را از طریق اطلاعات مناسب، آماده سازی و نگرش جدی نسبت به کسب و کار، پشتکار و خلاقیت کاهش دهید. در نتیجه افزایش مهارت ها و دانش در مدیریت یک فعالیت شغلی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و میزان آسیب خطرات احتمالی را نیز کاهش می دهد. منبع: پول نیوز

ارسال نظر

عناوین بیشتر