کد خبر 77871
A

کاربری‌های مختلف روی GIS مشخص شده است. پهنه G شامل پارک‌ها، فضای سبز، باغات و مناطق حفاظت شده است.

سطح کل این پهنه در طرح جامع مصوب تهران حدود 10هزار و 958هکتار بود. سطح کل پهنه در طرح تفصیلی، 12هزار و 854هکتار بوده و 10.9درصد معادل هزار و168 هکتار تبدیل یا جابه‌جا شده است. این به این معنا نیست که کامل از بین رفته است. این جابه‌جایی در مورد پهنه M هم صورت گرفته است. این پهنه در طرح جامع 4هزار و 666 هکتار بوده است. پهنه M شامل محل‌هایی است که اختلاط سکونت و فعالیت یا اختلاط سکونت با مراکز فرهنگی و گردشگری در آنها وجود دارد. از M111 تا M222 این پهنه را شامل می‌شود که M111 محورهای فرامنطقه‌یی و بلندمرتبه با طرح‌های توجیهی، M112 محورهای منطقه‌یی، M113 محورهای ناحیه‌یی و محله‌یی، M114 گستره‌های مختلط هستند که برای هرکدام از اینها شرایطی وجود دارد. مثلا در محورهای ناحیه‌یی و محله‌یی اگر در پهنه M113 جایی قرار بگیرد حداکثر طبقات آن پنج طبقه است و حداکثر تراکم آن 280درصد است. در همکف می‌تواند 80 درصد سطح اشغال داشته باشد و در طبقات بالا 50 درصد و الی آخر. سطح کل پهنه M در طرح تفصیلی پنج هزار و 507 هکتار و مساحت جابه‌جا شده و سطح تبدیل شده از این پهنه دو هزار و 846هکتار معادل 61 درصد از سطح کل پهنه بوده است. حالا اینکه از M به چه تبدیل شده مساله مهمی است. اما پهنه R که عمدتا سطوح مسکونی شهر تهران است. سطح کل پهنه 26هزار و 625 هکتار و سطح کل پهنه در طرح تفصیلی 25هزار و 647 هکتار و سطح تبدیل شده آن هم 19.2درصد است. پهنه S را هم داریم که شامل گستره‌های اداری، تجاری، صنعتی و خدماتی است که سطح آن 18هزار و 168 هکتار و سطح کل پهنه در طرح تفصیلی تهران 16هزار و 655 هکتار معادل 23.6درصد از کل پهنه معادل با 4هزار و 290هکتار از پهنه جابه‌جا شده است. ما جواب اینکه چرا این حجم از جابه‌جایی صورت گرفته را پیدا نکردیم اما دو سال طرح تفصیلی در اختیار شهرداری تهران بوده است. نمی‌خواهم کسی را متهم کنم ولی در شرایطی که سیستم کنترل درست انجام نشود و پروژه درجه یک وزارتخانه راه و شهرسازی مسکن مهر باشد و همه مسایل حاکمیتی تحت تاثیر مسکن مهر قرار بگیرد چنین اتفاقی می‌افتد. این اتفاق مثل گل‌آلود کردن آب است. وقتی آب گل‌آلود شود ممکن است اتفاق خوب یا اتفاق بد بیفتد. الان ما کم‌کم نسبت به این اتفاق‌ها به تحلیل‌های واقعی می‌رسیم که کار سختی هم هست. اما به نظر می‌رسد حدود 500 نقطه تهران به این ویروس آلوده شده است. پروژه‌های ناهنجاری که در شهر دیده می‌شود که شورای عالی شهرسازی هم سراغ آنها رفته عمدتا در این حوزه تغییر کاربری داده‌اند. در واقع کاربری پهنه‌ها در 22منطقه تغییر کرد. ما گزارشی به دولت ارایه کردیم که در شورای عالی شهرسازی هم این گزارش مطرح شد و بسیار قابل تامل است. این گزارش نشان می‌دهد بعد از سال 86 سطوح زیادی از کاربری‌های مختلف در تهران تغییر کرد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر