کد خبر 84913
A

پس از تصادف ،خلبان یکی از این هواپیماها کشته شده و دیگری نجات پیدا کرده است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر