کد خبر 8116
A

دولت یونان در بودجه پیشنهادی خود به پارلمان این کشور قصد دارد کسری بودجه را در سال 2013 میلادی به کمتر از 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

به گزارش پایگاه اینترنتی رویترز، دولت یونان در بودجه پیشنهادی خود به پارلمان این کشور قصد دارد کسری بودجه را در سال 2013 میلادی به کمتر از 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد.

بر اساس این گزارش کسری بودجه یونان قرار است در سال 2012 میلادی نیز به کمتر از 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی برسد . بر این اساس رشد اقتصادی یونان نیز سال آینده بیش از 3.8 درصد کاهش خواهد یافت . پیش بینی می شود نرخ بیکاری یونان نیز سال آینده به بیش از 24.7 درصد برسد . میزان بدهی های یونان نیز سال آینده به بیش از 179 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

یانیس استورناراس وزیر دارایی یونان به تازگی مذاکرات خود با نمایندگان وام دهندگان بین المللی را به پایان رسانده است و پیش بینی می شود دولت یونان برای جلب نظر مساعد صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا بودجه ریاضتی 2013 میلادی را با هدف کاهش کسری بودجه و بدهی ارائه خواهد کرد . بر این اساس پیش بینی می شود رشد اقتصادی یونان در سال 2013 میلادی با کاهش 3.8 تا 4 درصدی روبرو شود .ارزش تولیدات ناخالص داخلی یونان از سال 2008 میلادی تا کنون بیش از 20 درصد کاهش داشته است.

یونان باید تا دو سال آینده 11.5 میلیارد یورو از هزینه های بودجه خود را کاهش دهد تا وام دهندگان بین المللی کمکهای مالی جدیدی را در اختیار این کشور قرار دهند. اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی در ماههای گذشته با موج گسترده مخالفتهای داخلی در یونان روبرو شده است. اعلام بودجه ریاضتی از سوی دولت یونان در حالی است که دولتهای فرانسه و اسپانیا نیز پیش از این بودجه های ریاضتی خود را اعلام کرده اند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر