کد خبر 7554
A

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران با بیان اینکه مرغدارها مجبورند مرغ خود را زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند، گفت: در برخی از نقاط تهران هرکیلوگرم گوشت مرغ با قیمتی در حدود 4190 تومان به مردم عرضه می شود.

حسین مقدم نیا در خصوص وضعیت تولید مرغ در بازار اظهارداشت: درحال حاضر وضعیت تولید مرغ به حدی زیاد است که مرغدارها مجبورند مرغ خود را زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند. وی با با بیان اینکه دولت باید در سال تولید ملی حمایت از کار وسرمایه ایرانی از تولیدکنندگان حمایت نماید، گفت: براین اساس مسئولان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هرچه زودتر در حجم وسیعی اقدام به خرید و جمع آوری مرغ مازاد برمصرف بازار کنند. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران درباره نرخ مرغ در بازار عنوان کرد: درحال حاضر قیمت هرکیلو گرم مرغ زنده درب مرغداری در حدود 3000 تومان و قیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ در بازار در حدود 4300 تومان است. به گفته وی، در برخی از نقاط تهران هرکیلوگرم گوشت مرغ با قیمتی در حدود 4190 تومان به مردم عرضه می شود. مقدم نیا همچنین دررابطه با قیمت نهاده ها در بازار گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم نهاده ذرت در بندر در حدود 735 تومان و قیمت هرکیلوگرم نهاده کنجاله سویا در بندر در حدود 1070 است که با احتساب 50 تومان کرایه حمل قیمت هرکیلوگرم نهاده ذرت درب مرغداری در حدود 785 تومان و قیمت هرکیلوگرم نهاده کنجاله سویا درب مرغداری در حدود 1120 تومان محاسبه می شود.

ارسال نظر

عناوین بیشتر