کد خبر 65861
A
با نهایی شدن قیمت گذاری طی هفته های آتی؛

عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران گفت: با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های آنها، گازهای همراه نفت به مزایده گذاشته می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، محمدعلی عمادی افزود: در این فرایند، قیمت کف توسط وزارت نفت اعلام می شود و گازهای همراه نفت بصورت مزایده و با توجه به پیشنهادهای قیمتی متقاضیان به فروش می رسد. وی با اشاره به ظرفیت های مناسب بند 'ق' قانون بودجه امسال برای جلب مشارکت بخش خصوصی در فروش گازهای همراه نفت، خاطرنشان کرد: بند قانونی بودجه سال گذشته که بر مبنای آن، وزارت نفت اجازه داشت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ، درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت را بر مبنای قیمت پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط زیست در شرکتهای تابعه کند، منتفی شده است. عمادی گفت: هم اکنون فرایند قیمت گذاری در حال انجام است و این قیمت ها طی هفته های آینده از طریق فراخوان اعلام می شود. برپایه این گزارش، سوختن گازهای همراه نفت از دو جهت منافع ملی را خدشه دار می کند؛ از طرفی در حکم اتلاف و هدررفت انرژی هایی است که می تواند در زمینه های مختلف، به صنعت نفت یاری رساند و از سوی دیگر، مخاطرات زیست محیطی قابل توجهی دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، براین اساس، طی سالهای گذشته نیز چندین جلسه به میزبانی مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با متولیان امر و متقاضیان بخش خصوصی برگزار شده بود که با وجود تمایل بسیار بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه، اقدام موثری صورت نگرفت.

ارسال نظر

عناوین بیشتر