کد خبر 65791
A

با توجه به تصمیم هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و با دستور مدیرعامل، فرآیند ادغام وظایف شرکت ارتباطات ثابت در شرکت مخابرات ایران رسما آغاز شد.

بر همین اساس در احکام جداگانه‌ای از سوی کاظم ابراهیمی صدرآبادی مدیرعامل مخابرات، محمدعلی باطنی با حفظ سمت به عنوان مسئول حوزه و نیروهای معاونت توسعه سرمایه انسانی، کمال بیگدلی با حفظ سمت به عنوان معاونت مالی و محمدرضا حاجی محمدی با حفظ سمت سازمانی به عنوان معاونت شبکه و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات ثابت منصوب شدند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، به این ترتیب کلیه وظایف معاونت‌های نیروی انسانی، مالی و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات ثابت به ترتیب در معاونت‌های توسعه منابع انسانی، مالی و پشتیبانی و فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران ادغام شد و تا تصویب ساختار جدید، تمامی کارکنان با احکام قبلی و شرح وظایف تعریف شده زیر نظر معاونان مذکور فعالیت خواهند نمود.

ارسال نظر

عناوین بیشتر