کد خبر 6513
A

اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس اعلام کرد: 20 شرکت جدید در راستای اجرای ماده 99 قانون پنجم توسعه نزد این سازمان به ثبت رسیدند.

شرکت های صنابع تولید اشتاد ایران، بیمه حافظ، مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ، فارسیت اهواز، سیمرغ، تولید برق عسلویه مپنا، سرمایه گذاری ارزش آفرینان، سرمایه گذاری ملت ایران زمین و بیمه کارآفرین در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس درج شدند.

همچنین بانک رفاه کارگران، چینه، کشت و صنعت نیشکر دهخدا، سدید جهان صنعت، تامین مسکن جوانان ، بهمن دیزل، تامین مسکن نوین، کشتیرانی جنوب خط ایران، کارنجات کابلسازی تک و قند بیستون از دیگر شرکت هایی هستند که نامشان در سازمان بورس به ثبت رسیده است.
اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس اعلام کرد : تاکنون بیش از 150 شرکت نزد این سازمان به ثبت رسیدند که هم اکنون حدود 20 شرکت نیز در حال تکمیل مدارک خود برای ثبت نزد این سازمان هستند.
سازمان بورس با انتشار فراخوانی، بار دیگر بر رعایت الزامات بند "الف" ماده 99 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلانی ایران تاکید کرد.
در این فراخوان آمده است: در راستای رعایت الزامات مقرر در ماده 99 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب 15/10/89 مجلس شورای اسلامی، به اطلاع می‌رساند بر اساس بند «الف» مادۀ 99 قانون یادشده، کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند، مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر