کد خبر 6508
A

سرعت تورم و افزایش بیکاری، چشم اندازی تاریک را برای بحران اقتصادی اروپا طی ماه های آینده رقم زده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه اقتصادی لزاکو، نرخ بیکاری در منطقۀ یورو رقم 11،3% جمعیت فعال را نشان می دهد. بدین ترتیب در حال حاضر نزدیک به 18 میلیون نفر در اروپا بیکار هستند که طبق پیش بینی کارشناسان اقتصادی این رقم در ماه های آینده افزایش خواهد یافت. البته طبق آمار ارائه شده از سوی یورواستات(مرکز آمار کمیسیون اروپا) که روز جمعه منتشر شد، گفته می شود درصد بیکاری در ماه جاری در مقایسه با ماه قبل ثابت بوده اما درصد ماه ژوئن نیز مورد بازنگری قرار گرفته و به جای 11،2% رقم 11،3% را نشان می دهد. هرچند ادعا می شود درصد بیکاری در مقایسه با ماه قبل ثابت بوده، اما 88 هزار نفر به لیست افراد جویای کار در اروپا اضافه شده است. در مقایسه با سال 2011، تعداد بیکاران به میزان 2.05 میلیون نفر افزایش یافته است. این پانزدهمین ماه متوالی است که اروپا نرخ بیکاری بالای 10% را در پول واحد اروپایی تجربه می کند. در این میان اسپانیا نیز با افزایش بیکاری روبرو بوده و برای اولین بار از مرز 25% عبور کرده است. این کشور با رقم 25.1 درصد بیکاری از یونان با 23،1 درصد نیز پیشی گرفته است. در میان کشورهای اروپایی، اتریش(با 4،5%)، هلند(5،3%)، آلمان و لوکوزامبورگ(5،5%) پایین ترین میزان بیکاری را دارند. بیکاری در ایتالیا نیز با رقم 10،7% ثابت مانده است. وضعیت فعلی با افزایش تورم شکل بدتری به خود گرفته است. تورم در ماه اوت رقم 2،6% را نشان می دهد، در حالیکه ماه گذشته 2،4% بوده است. بیکاری همراه با تورم بر میزان مصرف خانوارها تأثیر نهاده و طبق پیش بینی کارشناسان در ماه های آینده باید شاهد کاهش مصرف خانوارها بود.

ارسال نظر

عناوین بیشتر