{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 6496

نمودارهای لحظه ای اقتصادآنلاین از قیمت ها و بازارها

بازار طلا شنبه را با روندی تقریبا ثابت آغاز کرد به گونه ای که هر مثقال طلای ۱۷عیار به ۳۷۱ هزار تومان رسید. در حالی که قیمت واقعی طلا برحسب دلار بیشتر از این است. / بازار ارز نوسان اندکی نسبت به پنج شنبه تا این لحظه داشته است و تا این لحظه دلار به ۲۱۷۵ تومان رسید/ نمودار بازارهای جهانی و داخلی گوناگون را بصورت لحظه ای می توانید در ادامه ملاحظه کنید.

بازار طلا و ارز تهران، شنبه: ساعت 16: هر گرم طلای 18 عیار 85 هزار و 646 تومان، هر مثقال طلای 17 عیار 371 هزار تومان است که نسبت به روز پنج شنبه با روند ثابتی مواجه شده اند و قیمت هر انس طلا در بازار‌های جهانی 1692.0 دلار است که با افزایش بسیار زیادی نسبت به روز گذشته مواجه شده است. هر سکه بهار آزادی نیز به رقم 840 هزار تومان رسید و نسبت به ساعات اولیه روز 3000 تومان افزایش قیمت داشت و این در حالی است که در ساعات آخر روز پنج شنبه هر سکه بهار آزادی به 838 هزار تومان رسید.

در بازار غیر رسمی طلا و ارز، تا این لحظه امروز ربع سکه 210 هزار تومان (افزایش 1000 تومان نسبت به ساعات اولیه روز)، نیم سکه 420 هزار تومان (افزایش 2500 تومان نسبت به ساعات اولیه روز) و سکه‌های یک گرمی 119 هزار تومان (افزایش 500 تومانی نسبت به ساعات اولیه روز) بسته شدند که تا این لحظه نسبت به ساعات اولیه روز تغییرات محسوسی داشته اند و با روند افزایشی روبرو بودند (گرچه روند افزایشی آن ها در میانه روز بیشتر از میزان افزایش آن ها تا این ساعت می باشد). هر دلار نیز 2175 تومان، یورو 2755 تومان و پوند 3470 تومان خرید و فروش می‌شود که قیمت دلار نسبت به ساعات اولیه روز و ساعات میانی روز با کاهش اندکی روبرو بوده است در حالی که یورو با وجود افزایش در ساعات میانی روز، با کاهش اندکی تا این ساعت روبرو شد.

بازار طلا و ارز تهران، شنبه: ساعت 13: هر گرم طلای 18 عیار 85 هزار و 646 تومان، هر مثقال طلای 17 عیار 371 هزار تومان است که نسبت به روز پنج شنبه با روند ثابتی مواجه شده است و قیمت هر انس طلا در بازار‌های جهانی 1692.0 دلار است که با افزایش بسیار زیادی نسبت به روز گذشته مواجه شده است. هر سکه بهار آزادی نیز به رقم 845 هزار تومان رسید و نسبت به ساعات اولیه روز 7000 تومان افزایش قیمت داشت و این در حالی است که در ساعات آخر روز پنج شنبه هر سکه بهار آزادی به 838 هزار تومان رسید.

در بازار غیر رسمی طلا و ارز، تا این لحظه امروز ربع سکه 210 هزار تومان (افزایش 1000 تومان نسبت به ساعات اولیه روز)، نیم سکه 422 هزار تومان (افزایش 4500 تومان نسبت به ساعات اولیه روز) و سکه‌های یک گرمی 119 هزار تومان (افزایش 500 تومانی نسبت به ساعات اولیه روز) بسته شدند که تا این لحظه نسبت به ساعات اولیه روز تغییرات محسوسی داشته اند و با روند افزایشی روبرو بودند. هر دلار نیز 2185 تومان، یورو 2765 تومان و پوند 3470 تومان خرید و فروش می‌شود که قیمت دلار نسبت به ساعات اولیه روز با کاهش اندکی روبرو بوده است در حالی که یورو روند آهسته افزایشی را تجربه کرد.

بازار طلا و ارز تهران، شنبه: ساعت 10: هر گرم طلای 18 عیار 85 هزار و 646 تومان، هر مثقال طلای 17 عیار 371 هزار تومان است که نسبت به روز پنج شنبه با روند ثابتی مواجه شده است و قیمت هر انس طلا در بازار‌های جهانی 1692.0 دلار است که با افزایش بسیار زیادی نسبت به روز گذشته مواجه شده است. هر سکه بهار آزادی نیز به رقم 838 هزار تومان رسید و این در حالی است که در ساعات اخر روز پنج شنبه هر سکه بهار آزادی به 836 هزار تومان رسید.

در بازار غیر رسمی طلا و ارز، امروز ربع سکه 209 هزار تومان، نیم سکه 417 هزار تومان و سکه‌های یک گرمی 118 هزار و پانصد تومان بسته شدند که تا این لحظه نسبت به پنج شنبه هیچ تغییری نداشته اند. هر دلار نیز 2194 تومان، یورو 2762 تومان و پوند 3470 تومان خرید و فروش می‌شود که با روند ثابتی نسبت به روز پنج شنبه مواجه شدند و تا این لحظه هیچ تغییری در روند قیمتی آن ها حاصل نشده است.

آخرین تحولات لحظه ای قیمت ها و نرخ ها در بازار طلا و ارز تهران

نمودار روزانه قیمت هر مثقال طلای 17 عیار در بازار تهران به هزار تومان
نمودار سه روزه قیمت سکه طرح جدید در بازار تهران به هزار تومان

نمودار سه روزه نرخ دلار در بازار تهران به تومان
تحولات لحظه ای نرخ ها در بازار جهانی طلا و ارز
نمودار روزانه قیمت اونس طلا در بازار جهانی به دلار

نمودار روزانه نرخ یورو در برابر دلار در بازار جهانی

ارز آخرین تحولات بازارهای سهام،‌ نفت، فلزات اساسی و گرانبها، مواد غذایی و ارز
آخرین تحولات بازارهای سهام

نمودار روزانه شاخص نیکی بورس ژاپن

نمودار سه ماهه شاخص نیکی بورس ژاپن

نمودار روزانه شاخص داکس بورس آلمان

نمودار سه ماهه شاخص داکس بورس آلمان
نمودار روزانه شاخص اس اند پی بورس آمریکا
نم ودار سه ماهه شاخص اس اند پی بورس آمریکا
آخرین تحولات بازار جهانی نفت
نمودار روزانه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به دلار
نمودار روزانه قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمیدیت به دلار
آخرین تحولات بازار جهانی فلزات گرانبها
نمودار روزانه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به دلار
نمودار سه ماهه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به دلار
نمودار روزانه قیمت نقره در بازار جهانی به دلار
نمودار سه ماهه قیمت نقره در بازار جهانی به دلار
نمودار روزانه قیمت پلاتین در بازار جهانی به دلار
نمودار سه ماهه قیمت پلاتین در بازار جهانی به دلار
آخرین تحولات بازار جهانی فلزات اساسی
نمودار روزانه قیمت هر کیلو مس در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر کیلو مس در بازار جهانی به دلار
نمودار روزانه قیمت هر کیلو روی در بازار جهانی به دلار

نمودار سه ماهه قیمت هر کیلو روی در بازار جهانی به دلار
نمودار روزانه قیمت هر کیلو آلومینیم در بازار جهانی به دلار
نمودار سه ماهه قیمت هر کیلو آلومینیم در بازار جهانی به دلار
آخرین تحولات بازار جهانی مواد غذایی
نمودار روزانه قیمت شکر در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت شکر در بازرهای جهانی
نمودار روزانه قیمت گندم در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت گندم در بازرهای جهانی
نمودار روزانه قیمت ذرت در بازرهای جهانی
نمودار سه ماهه قیمت ذرت در بازرهای جهانی
نمودار روزانه قیمت برنج در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت برنج در بازرهای جهانی
نمودار روزانه قیمت کاکائو در بازرهای جهانی

نمودار سه ماهه قیمت کاکائو در بازرهای جهانی
آخرین تحولات بازار جهانی ارزها
نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر یورو

نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر یورو
نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر ین ژاپن
نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر ین ژاپن
نمودار روزانه نرخ هر دلار در برابر پوند

نمودار سه ماهه نرخ هر دلار در برابر پوند

ارسال نظر