{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 6491

رئیس اتحادیه چایکاران با انتقاد از عملکرد مسئولان مربوطه در صدور حواله واردات چای، گفت: درحال حاضر نظارتی بر اختلاط چای خارجی با چای داخلی وجود ندارد.

ایرج هوسمی درخصوص واردات بی رویه چای به کشور اظهارداشت: با توجه به اینکه به طورمتوسط میزان مصرف چای درکشورمان بین 130 تا 150 هزارتن چای خشک است، از این میزان درحدود 100 هزارتن چای وارداتی است که بخش قابل توجهی از آن به دست مافیای چای انجام می شود.

وی یادآورشد: واردات چای خارجی به کشور درچندسال گذشته براساس اصول و ضوابطی انجام می شد به طوریکه سازمان چای زیرنظر کارشناسان خرید تضمینی چای را انجام می داد و به کارخانجات تولید چای خشک درصدی کارمزد پرداخت می کرد.

رئیس اتحادیه چایکاران کشور اضافه کرد: پس از آن چای خریداری شده به پایتخت منتقل می شد و تجار آن را از سازمان چای خریداری می کردند و به آنها در ازای خرید یک کیلوگرم چای خشک حواله واردات 2 تا 2.5 کیلوگرم چای خارجی را می دادند و او موظف بود زیر نظر نمایندگان سازمان چای اقدام به مخلوط کردن چای داخلی با چای خارجی کرده و سپس آن را عرضه کند.

وی افزود: مجموعه این اقدامات به گونه ای انجام می شد که در پایان سال حتی یک کیلوگرم چای هم به صورت مازاد در انبارهای کشور وجود نداشت و همه از این وضعیت راضی بودند.

هوسمی تصریح کرد: درحال حاضر حواله واردات چای از سوی مسئولان ذیربط عرضه می شود ولی هیچ نظارتی بر اختلاط آن با چای داخلی وجود ندارد.

ارسال نظر