کد خبر 59727
A

صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سال‌جاری در حالی تاکنون بیش از سه درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافته که آمارها حاکی از رشد بیش از ۷ درصدی تولید برق در نیروگاههای کشور می دهد.

ایران از ابتدای سال جاری تاکنون پنج‌هزار و 164 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 3.37 درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد. ایران در مدت مشابه سال گذشته چهارهزار و 995.5 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده بود. ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند. *رشد بیش از ۷ درصدی تولید برق تولید برق ایران از ابتدای سال‌جاری تاکنون درمقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از هفت درصد افزایش یافته است. میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به 142 هزار و 323.9 گیگاوات رسیده که این میزان 7.19 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است. از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال‌جاری تاکنون، 133 هزار و 163.8 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و 9 هزار و 160.1 گیگاوات ساعت به واحدهای برق‌آبی اختصاص داشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در این مدت، تولید نیروگاه‌های حرارتی درمقایسه با دوره مشابه پارسال 7.18 درصد افزایش و تولید نیروگاه های برق آبی 7.27 درصد رشد یافته است. میزان انرژی تامین‌شده نیز امسال در دوره مورد بررسی 143 هزار و 915.8 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان هفت درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می‌دهد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر