کد خبر 59688
A

به گزارش اقتصاد آنلاین، آخرین قیمت میلگرد و آهن در بازار تهران، به شرح زیر است؛

قیمت میلگرد در بازار تهران (ریال)
مشخصات تولید کارخانه قیمت
میلگرد 8 آجدار کلاف اهواز 18.800
میلگرد 10 آجدار شاخه A2 قزوین 18.200
میلگرد 12 آجدار A2 قزوین 18.200
میلگرد 14 آجدار A2 قزوین 18.550
میلگرد 16 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.500
میلگرد 18 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.500
میلگرد 20 آجدار A3 ذوب آهن اصفهان 18.500
میلگرد 22 آجدار A3 اهواز 18.500
میلگرد 25 آجدار A3 اهواز 18.500
قیمت تیرآهن در بازار تهران (ریال)
مشخصات تولید کارخانه قیمت
تیرآهن شاخه 14 ذوب آهن اصفهان 2.830.000
تیرآهن شاخه 16 ذوب آهن اصفهان 3.430.000
تیرآهن شاخه 18 ذوب آهن اصفهان 4.090.000
تیرآهن شاخه 20 ذوب آهن اصفهان 5.840.000
تیرآهن شاخه 22 ذوب آهن اصفهان 7.160.000
تیرآهن شاخه 24 ذوب آهن اصفهان 7.900.000
تیرآهن شاخه 27 ذوب آهن اصفهان 9.420.000

ارسال نظر

عناوین بیشتر