کد خبر 59
A
تقاضای جدید از بانک مرکزی

رییس اتحادیه وارد کنندگان دارو با تاکید برجایگاه استراتژیک دارو ، توجه بیش از پیش بانک مرکزی برای تامین ارز و جبران هزینه های ارز دراین بخش را خواستار شد.

' ناصر ریاحی ' روز سه شنبه عنوان کرد: دارو از جمله کالاهایی است که در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل استراتژیک بودن آن و نیز ضرورت حمایت حداکثری از بیماران، تحت کنترل دولت ها قیمت گذاری می شود . وی افزود: در ایران نیز بر اساس تبصره 3 بند 4 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی مصوب1334 قیمت گذاری دارو باید توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انجام شود . رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو تصریح کرد: مکانیزم قیمت گذاری دارو بگونه ای است که مصرف کننده در واحد زمان با کمترین تغییرات قیمتی مواجه شود و اجازه تورم قیمتی به دارو داده نمی شود . از نظر ریاحی ، قیمت فروش دارو به صورت ریالی در سه سطح تولید یا واردات، توزیع و داروخانه براساس مستندات و مدارک ارائه شده از سوی شرکت ها ، با لحاظ سود 13 درصدی برای شرکت وارد کننده ، توسط کمیسیون قانونی مربوطه، مصوب و اعلام می شود و شرکت ها با اکتفا به سود 13 درصدی حق تغییر قیمت را ندارند. رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به افرایش هزینه تمام شده دارو برای بنگاه های اقتصادی افزود: شرکت های وارد کننده دارو، داروهای مورد نیاز بیماران را با نرخ تعیین شده توسط وزارت بهداشت بر مبنای قیمت ارز مرجع (دولتی) به فروش می رسانند . وی تاکید کرد : این درحالی است که با توجه به عدم پذیرش گشایش اعتبار ازسوی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که منبع اصلی تهیه داروهای وارداتی هستند هزینه مضاعفی به شرکت ها جهت انتقال ارز تحمیل می شود که این هزینه ها در بخش قیمت گذرای لحاظ نمی شود. ریاحی افزود: تثبیت قیمت دارو در شرایطی که هزینه تمام شده تامین دارو افزایش یافته ، باید همراه با حمایت خاص دولت و به ویژه بانک مرکزی باشد تا کمترین بار مالی به مصرف کننده تحمیل شود. این فعال صنعت دارو با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مباحث اقتصاد دارو افزود: تفکر اقتصادی در تصمیم گیری های دارویی و درمانی برای افزایش اثر بخشی و کارآیی نظام سلامت و نیز ترویج رویکردهای علمی در تدبیر سیاست های نظام سلامت ضروری است. به گفته وی ، اقتصاد دارو موضوعی فرابخشی است و لازم است همه سازمان ها ی مرتبط در این رابطه و به ویژه سازمان های دست اندرکار سیاستگذاری ارزی و مالی با این صنعت استراتژیک همراهی کرده و نسبت به رفع مشکلات و چالش های آن اقدام کنند. ریاحی افزود: اتخاذ راهکارهای مناسب می‌تواند صنعت دارو را که با خطرات جدی مواجه است نجات دهد و قدر مسلم تامین ارز دولتی صرف نظر از نوع ثبت سفارش و بر اساس مدارک مثبته برای بانک مرکزی بسیار آسان است و خارج از توان دولت نیست. وی تاکید کرد: از تدبیر به دور است که سیاستگذاران ارزی کشور، صنعت مهم دارو را در ناملایمات موجود رها کنند و نسبت به اتفاقاتی که برای فعالان این حوزه در حال رخ دادن است بی‌تفاوت باشند.

Bottom of Form

ارسال نظر

عناوین بیشتر