کد خبر 57048
A

معاون وزیر راه و شهرسازی از ورود شناورهای با ظرفیت 80هزار تنی خبر داد و گفت: سیاست کلی در بنادر کاهش تعداد شناورهای کوچک و افزایش تعداد شناورهای بزرگ‌تر است.

محمد سعیدنژاد اظهار کرد: در حالی که از کلیه ظرفیت صادرات و واردات مواد نفتی و غیر نفتی در بنادر کشور استفاده نمی‌شود، از ابتدای سال تاکنون ظرفیت بنادر با رشد 10درصدی همراه شده است. مدیر عامل سازمان بنادر دریایی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت بنادر کشور صادرات و واردات 185میلیون تن مواد نفتی و غیر نفتی به جز نفت خام است که در حال حاضر فقط از 140 میلیون تن ظرفیت استفاده می‌شود.
وی در مورد تعداد شناورهای موجود در بنادر کشور افزود: سیاست کلی در این بنادر کاهش تعداد شناورهای کوچک و افزایش تعداد شناورهای بزرگ‌تر است. این سیاست به این منظور است که ظرفیت صادرات و واردات این بنادر بیشتر شود و با این برنامه به سمت ورود کشتی‌های بزرگ‌تر برویم . مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرده است: این برنامه در راستای افزایش ظرفیت صادرات و واردات است، بدین صورت که با وجود کشتی‌های کوچک میزان بهره‌وری کمتر می‌شود و کشتی‌های بزرگ این میزان بهره‌وری را افزایش می‌دهد. چرا که کشتی‌های کوچک زمان زیادی برای تخلیه و بارگیری تلف می‌کنند. وی با بیان اینکه سیاست کلی و فضای به وجود آمده در ماه‌های گذشته ورود لاینرهای بزرگتر را فراهم کرده است، تصریح کرد: این در حالی است که ظرفیت بنادر امام خمینی و شهیدرجایی بیشتر شده‌ است و درحال حاضر این بنادر آمادگی پهلوگیری کشتی‌های با آبخور 17 متر را دارند. سعیدنژاد تاکید کرد: این افزایش پهلوگیری در بنادر ایران بدین معنی است که ما در حال حاضر آمادگی پهلودهی به بزرگ‌ترین کشتی‌های دنیا را داریم .بنابراین برنامه و سیاست کلی توسعه بنادر نیز ورود کشتی‌های بزرگ و افزایش میزان بهره‌وری است. به گفته سعیدنژاد ، ظرفیت هر یک از این کشتی‌ها 50هزار تا80هزار تن است. معاون وزیر راه وشهر سازی درباره میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای توسعه بنادر گفت: در سال جاری حدود 800 میلیارد تومان اعتباری است که سازمان دارد و همچنین برنامه مهمتری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی متمرکز شده است و پیش‌بینی می‌شود این سرمایه گذاری به حدود 1700 میلیارد تومان برسد. مدیر عامل سازمان بنادرو دریانوردی در پاسخ به وضعیت صادرات مواد معدنی همچون سنگ‌آهن افزود: مشکل صاردات سنگ‌آهن بیشتر مربوط بازار این مواد است و ارتباطی با حمل‌ونقل ندارد ، این امر بیشتر به دلیل نوسانات بازار این مواد خام و معدنی است اما آنچه که در سیاست کلی صادرات وجود دارد، این است که مواد خام کمتری صادرشود، بنابراین میزان صاردات این مواد خام و معدنی بیشتر به مسیر و نوع کشتی بستگی دارد. وی در ادامه با اشاره به ظرفیت انبارهای کشور گفت: بیشترین درآمد تاخیر انبار و صادرات سنگ آهن در بندر شهید رجایی بوده است ، به گونه‌ای که از 21 میلیون تن سنگ‌اهن صادر شده سال گذشته ، 19 میلیون تن از طریق این بندر صورت گرفته است. سعید نژاد افزود: درحال حاضر نیز محوطه200 هکتاری دراین بندر تعبیه و برای انبارداری مورد استفاده قرارگرفته است. همچنین در چارچوب توسعه افزایش صادرات و واردات با کشتی‌های بزرگ ، تسهیلات نیز در حال فراهم شدن است . وی بااشاره به توسعه گردشگری در بنادر کشورتصریح کرد: سیاست کلی توسعه این بنادر ، توسعه توریستی دریایی آن هم از سوی ناوگان جدید و امن است. در حال حاضر 56 دستگاه شناور در چهار سال گذشته به این بنادر افزوده شده‌ و تامین تسهیلات بانکی نیز در حال پیگیری است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر