کد خبر 57004
A

مدیرعامل شرکت ساخت استفاده از "دارایی‌های بی‌مصرف" برای تامین منابع پروژه‌های زیرساختی حوزه حمل‌ونقل را یکی از راهکاری تامین مالی نام برد و گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی در پروژه ها به دو روش قرضی و غیر قرضی صورت می گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، علی نورزاد افزود: بورس اوراق بهادار، فروش اوراق مشارکت، استفاده از وجوه صندوق های بیمه و بازنشستگی و استفاده از دارایی های بی مصرف یا کم مصرف واحدهای اقتصادی از جمله راه های تامین منابع داخلی برای پروژه های زیرساختی است.

وی در رابطه با استفاده از منابع خارجی در پروژه های عمرانی یادآور شد: حضور سرمایه گذاران خارجی در پروژه ها به دو روش قرضی و غیر قرضی صورت می گیرد که هم اکنون نیز با استفاده از این روش ها، منابع مالی برخی از پروژه ها با تکیه بر سرمایه خارجی در حال انجام است. وی بیان کرد: در این روش بازپرداخت منابع وارده به کشور بدون قید و شرط و بدون توجه به حاصل استفاده از این منابع، تعهد و تضمین می شود و مبلغ اعتبار، مدت زمان بازپرداخت آن و سایر شرایط از جمله نوع تضمین مورد درخواست اعتبار دهنده بستگی به ارزیابی وی نسبت به موقعیت، عملکرد و توانایی گیرنده دارد.

نورزاد ادامه داد: اما در روش های تامین مالی غیر قرضی، سرمایه گذاری به گونه ای است که تامین کننده منابع مالی با قبول ریسک از به کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، انتظار برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی فعالیت یا طرح مورد سرمایه گذاری دارد.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه از فاینانس به عنوان روش رایج در تامین منابع پروژه های زیرساختی نام برد و گفت: این روش از جمله روش های تامین مالی غیر قرضی است که در آن ملاک اصلی برای تامین کننده منابع مالی خارجی، اقتصادی بودن طرح است.

نورزاد اضافه کرد: چنانچه مطالعات امکان سنجی طرح به لحاظ اقتصادی مثبت باشد، تامین کننده مالی بدون مشارکت مستقیم، سهمی می پذیرد تا منابع لازم را به صورت نقدی و غیر نقدی در اختیار واحد مورد نظر قرار داده و در مقابل، اصل و سود سرمایه گذاری خود را از محصول تولیدی دریافت می نماید.

وین با اشاره به اولویت وزارت راه و شهرسازی در توسعه خطوط ریلی در کشور، از بیش از 4 هزار و 700 کیلومتر راه آهن در دست ساخت خبر داد و گفت: برای اتمام این پروژه ها به سرمایه ای معادل 50 هزار میلیارد ریال نیاز است که تلاش ما استفاده از روش های مختلف سرمایه گذاری برای تامین مالی این پروژه هاست.

ارسال نظر

عناوین بیشتر