کد خبر 51181
A

شورای نگهبان اصلاحیه اساسنامه‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان‌های خصوصی‌سازی و مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی(شرکت مادر تخصصی) را پس از بررسی، مغایر شرع و قانون اساسی نشناخت.

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مصوب جلسه مورخ 10 اردیبهشت‌ماه 93 هیأت وزیران؛ در جلسه روز چهارم تیر امسال شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همچنین اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) مصوب جلسه مورخ 3 اردیبهشت ماه 93 هیأت وزیران؛ در جلسه چهارم تیر امسال شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اصلاحیه اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت (سهامی خاص) مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه 93 هیأت وزیران نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر