کد خبر 43047
A
شمار بیکاران به ۲۰۲ میلیون نفر رسید

مدیرکل سازمان جهانی کار با ارائه گزارشی به اجلاس بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نسبت به افزایش بیکاری در سطح بین المللی هشدار داد و خواستار تدوین برنامه هایی برای تقویت قدرت خرید خانواده ها شد.

"گای رایدر" مدیرکل سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود با عنوان نابرابری فرصت ها در بازار کار جهانی که در جلسات بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ارائه شد، نسبت به افزایش بیکاری جهانی هشدار داد و خواستار اقدامات لازم برای افزایش قدرت خرید خانواده ها شد. وی عنوان کرد: اقتصاد جهانی نیازمند اقدامات بیشتری برای سرعت رشد و ایجاد اشتغال است. رایدر بیان داشت: اگر روند قبل از بحران اقتصادی جهانی در رشد اشتغال ادامه داشت، 62 میلیون زن و مرد می توانستند در 2013 که بیکاری جهانی به 202 میلیون نفر رسیده بود، شاغل شوند. مدیرکل سازمان جهانی کار تاکید کرد: همچنین ادامه این روند تا سال 2018 می توانست تعداد بیکاران را به 75 میلیون نفر در کشورهای مختلف جهان کاهش دهد. امروز اقتصاد جهانی هنوز در مسیر رشد پایدار و متوازن قرار نگرفته است، در عین حال تعداد کارگرانی که در فقر شدید به سر می برند در 2013 تنها 2.7 درصد دیگر کاهش یافت که یکی از کمترین کاهش ها در بیش از 10 سال گذشته است. رایدر افزود: در حال حاضر، نابرابری درآمد گسترده تر شده و سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای جهان کاهش یافته است. بنابراین اقتصاد جهانی باید بتواند مشاغل بیشتری ایجاد کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در زیرساخت ها، حمایت از شرکت های کوچک و توسعه مهارت ها، بازگرداندن قدرت خرید خانوار به ویژه در پایین ترین سطح درآمد؛ ضرورت هایی اجتناب ناپذیر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر