کد خبر 393
A
نیکلای توکارف:

'نیکلای توکارف' رییس شرکت نفت 'ترانس نفت' روسیه اعلام کرد: تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا عواقب بسیار سنگین همراه دارد و به منزله خودکشی برای اروپاست.

'توکارف' روز چهارشنبه در مصاحبه با مجله روسی 'حمل و نقل لوله ای نفت' خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا نمی تواند کمبود ناشی از تحریم نفتی ایران را جبران کند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: ایران (سالانه) 30 میلیون تن نفت خام به بازار اروپا صادر می کند و جایگزینی چنین حجم نفت بسیار دشوار است.

توکارف با بیان اینکه حجم صادرات نفت در بازارها تعیین شده است،اظهار داشت:تامین این میزان نفت از بازارهای دیگر و صادرات آن به اروپا یا افزایش حجم استخراج آن غیرممکن و غیرواقعی است.

رییس شرکت 'ترانس نفت' گفت:تحریم نفتی ایران از طرف اروپا برای کشورهای این قاره به منزله خودکشی است و اجرای چنین سیاست مهلکی از نظر منطقی و عقل سلیم محال است.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران صرفا سیاسی است و در واقع در پیروی از آمریکا که اصول بازی را تحمیل می کند، اتحاذ شده است.

شرکت سهامی دولتی 'ترانس نفت' از شرکت های بزرگ نفت روسیه است که مدیریت شبکه های خطوط لوله نفت این کشور را برعهده دارد.

ارسال نظر

عناوین بیشتر