{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 37924

سخنران مراسم پایانی نخستین کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی سپس لزوم تجدیدساختار اجتماعی اقتصاد ملی را تحت عنوان روابط شبکه ای خُرد برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی یادآوری کرد و با تأکید بر نقش کارآفرینی این شبکه ها، آنها را ضامن تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

دکتر محسن رضایی دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام که سخنران مراسم اختتامیه کنفرانس دوروزه توسعه مدیریت پولی و بانکی با موضوع «تحول در مدیریت نظام بانکی،گامی به سوی حماسه اقتصادی»بود، در ابتدا ضمن اشاره به فرارسیدن دهه مبارکه فجر و نقش تاریخی امام راحل در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی،به تشریح بحران های اقتصادی و اهمیت نظام بانکی و پولی در برون رفت از این بحران ها پرداخت و نظام بانکی را پیچیده ترین عرصه اقتصادی دانست که هنوز نیازمند نظریه پردازی های گسترده است. دکتر رضایی در ادامه از برگزارکنندگان کنفرانس به خاطر طرح مسائل جهت دهنده در خصوص بانکداری تشکر کرده و خواستار تداوم این همایش ها همراه به انتشار وسیع دستاوردهای آن شد. استاد اقتصاد دانشگاه های کشور پس از آن، به سند چشم انداز بیست ساله و اسناد مرتبط اشاره کرده و با ترسیم شرایط تهدید آمیز محاط بر ایران،دلایل طرح موضوع اقتصاد مقاومتی در کشور از سوی مقام معظم رهبری را با رویکرد تولید شغل، کارآفرینی و سرمایه گذاری تولیدی شرح داد. دکتر محسن رضایی سپس به معرفی ویژگی های نظام بانکداری در ایران پرداخت و بر لزوم توجه به علوم بانکداری در لایه های گوناگون تأکید کرد و ضمن برشماری نقش های بانکداری شناسایی دقیق و کامل و ایفای همه نقش ها از جمله بازار پول، سیاست های پولی در سرمایه گذاری را ضروری دانست. کاندیدای ریاست جمهوری دوره یازدهم پس از آن،ضمن تشبیه گردش پول به جریان خون در بدن موضوع به مشکلات عمده نظام بانکداری ازجمله عدم بازپرداخت ها، معوقه ها، هلدینگ بانک ها و ورود آن ها به عرصه های مختلف تولیدی را مطرح و بر لزوم انطباق این فعالیت ها با جریان عمومی اقتصادکشور مورد تأکید کرد. دکتر رضایی در ادامه به طرح راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی پرداخت و کارآفرینی های خُرد و کلان وگسترش فعالیت های نظام بانکی به خارج از کشور و عمدتا بازار منطقه ای را پیشنهاد کرد. سخنران مراسم پایانی نخستین کنفرانس توسعه مدیریت پولی و بانکی سپس لزوم تجدیدساختار اجتماعی اقتصاد ملی را تحت عنوان روابط شبکه ای خُرد برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی یادآوری کرد و با تأکید بر نقش کارآفرینی این شبکه ها، آنها را ضامن تحقق اقتصاد مقاومتی دانست. دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان ضمن تأکید بر وجود پشتوانه های تئوریک علمی نیرومند در بانکداری اسلامی و لزوم تداوم اقدامات برای نیل به آن، به بانک ها پیشنهاد کرد که به ایجاد رابطه بنگاه های اقتصادی باشبکه های خُرد و اصلاحات پولی وبانکی و نظریه پردازی در عرصه بانکداری بپردازند و از دولت خواست ضمن پرهیز از دخالت در امور بانکداری، توجه جدی تری به نظام بانکداری و سهم آن در توسعه اقتصادملی داشته باشد.

ارسال نظر