کد خبر 35057
A

نرخ باسوادی در کشور بیش از 93 درصد است.

معاون سازمان نهضت سوادآموزی امروز در نخستین جشنواره تجلیل از دستگاه های برتر سوادآموزی در اصفهان گفت: اختلاف باسوادی شهر و روستا هم اکنون از 39 به هشت درصد و اختلاف سواد بین زن و مرد از 26 به سه ونیم درصد در گروه سنی 10 تا 49 سال رسیده است. اقای کوثری مازندران ، سمنان و اصفهان را به ترتیب سه استان برتر در حوزه سواد آموزی دانست و افزود: نرخ باسوادی در استان اصفهان در این گروه سنی بیشتر از 96درصد است. وی گفت: بازنگری برنامه درسی با رویکرد نیاز مخاطب، تنوع بخشی به تولید محتوای آموزشی متناسب با گروه های خاص و افزایش توانمندی آموزش دهندگان را از برنامه های این سازمان برشمرد. معاون توسعه مدیریت سازمان نهضت سوادآموزی گفت : استقرار نظام الزام و تشویق، ارتقای ظرفیت بخش غیردولتی، افزایش بهره گیری از ظرفیت رسانه های ارتباط جمعی و نهادینه سازی و مشارکت اثربخش دستگاه ها و نهادهای برتر از دیگر اهداف و برنامه های این سازمان است.

ارسال نظر

عناوین بیشتر