کد خبر 32323
A

مقوای پشت طوسی سایز 70 در 100 به قیمت 3 هزار و 40 تومان به فروش می رسد.

قیمت ها به شرح زیر است:

مقوای پشت طوسی

نوع کاغذ

اندازه

گرماژ

واحد

برند

قیمت (تومان)

مقوای پشت طوسی

100*70

230

کیلو گرم

هانسول

3,040

مقوای پشت طوسی

100*70

250

کیلو گرم

اژدها

3,040

مقوای پشت طوسی

100*70

280

کیلو گرم

اژدها

3,040

مقوای پشت طوسی

90*60

280

کیلو گرم

هانسول

3,040

مقوای پشت طوسی

100*70

300

کیلو گرم

اژدها

3,040

مقوای پشت طوسی

90*60

300

کیلو گرم

اژدها

3,040

مقوای پشت طوسی

100*70

350

کیلو گرم

اژدها

3,040

ارسال نظر

عناوین بیشتر