کد خبر 297
A

20 گروه از کارگران با قرارداد محدود در سال 91 و شاغل در گروه‌های خدماتی، روزانه حداقل 12990تومان و حداکثر 15816تومان مزد دریافت خواهند کرد و حداقل پایه سنواتی روزانه آنها نیز 250 تومان و در بالاترین گروه شغلی530 تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تصویب و ابلاغ حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری از سوی شورای عالی کار در سال جاری و تعیین پایه سنواتی روزانه، میزان کمک هزینه بن کارگری، حق عائله مندی؛ وضعیت جدول 20 گروه شغلی شاغلان خدماتی کشور نیز مشخص شد.

در قالب این جدول کارگران شاغل در بخش خدمات کشور در سال جاری به صورت روزانه حداقل در گروه یک شغلی، 12 هزار و 990 تومان حقوق دریافت خواهند کرد و این میزان در گروه 20 به عنوان بالاترین گروه شغلی خدماتی سال 91 نیز به میزان 15هزار و 816 تومان است.

حداقل مزد روزانه کارگران قرارداد موقت

همچنین طبق تصویب شورای عالی کار، میزان پایه سنواتی روزانه کارگران شاغل در بخش خدماتی نیز 250 تومان و حداکثر 530 تومان خواهد بود که به بالاترین گروه شغلی تعلق خواهد گرفت.

بررسی وضعیت ابلاغیه مزد 20 گروه شاغلان خدماتی در سال 91 نیز نشان می دهد که برای هر ساعت کار روزانه نیز کارگران خدماتی حدود 1772 تومان دریافت خواهند کرد.

حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حداقل دستمزد نیز به میزان 2480 تومان تعیین و ابلاغ شده است. برای این گروه از کارگران نیز ماهیانه 10هزار تومان کمک هزینه مسکن در نظر گرفته شده است.

به صورت ماهیانه مصوبه شورای عالی کار برای این گروه از شاغلان نیز رعایت می شود و میزان حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومان خواهد بود.

شروط استفاده از حق عائله‌مندی

کمک هزینه بن خواربار نیز که طی یکی دو سال اخیر به صورت نقدی در نظر گرفته می شود برای این گروه از شاغلان هم 35 هزار تومان تعیین شده است.

همچنین کمک هزینه عائله مندی نیز برای هر فرزند به میزان 38 هزار و 970 تومان خواهد بود. البته در این بخش، کارگران خدماتی کشور برای بیش از 2 فرزند، حق عائله مندی دریافت نخواهند کرد.

در این بخش نیز دو شرط وجود دارد مبنی بر اینکه بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار را داشته باشد و سن فرزندان از 18 سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشد که این بند مطابق ماده 86 قانون تامین اجتماعی است.

اجرا در دو بخش خصوصی و دولتی

داود جوانی در گفتگو با مهر ضمن اشاره به ابلاغ جدول جدید مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی کشور، گفت: این جدول در حال حاضر برای تمامی شاغلان بخش خدمات کشور لازم الاجرا است.

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، خاطر نشان کرد: این جدول حتی برای یک نفر شاغل در بخش خدماتی و شرکتی که از یک نیروی شاغل نیز برخوردار است باید به مرحله اجرا گذاشته شود.

جوانی این مطلب را نیز افزود که کلیه شاغلان بخش خدمات دولتی و خصوصی کشور مشمول جدول 20 گانه مزد سال 91 خواهند بود.

جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل کارگران خدماتی با قرارداد موقت (محدود) برای اجرا در سال 91

پایه سنواتی (روزانه - ریال) مزد شغل (روزانه - ریال) گروه
2500 129900 1
2600 130606 2
2700 131312 3
2800 132019 4
2900 132727 5
3000 133667 6
3100 134609 7
3200 135552 8
3300 136729 9
3400 137907 10
3500 139319 11
3700 140733 12
3900 142146 13
4100 144028 14
4300 145911 15
4500 147800 16
4700 150152 17
4900 152507 18
5100 155332 19
5300 158159 20

ارسال نظر

عناوین بیشتر